Introductie Johan Vollenbroek

Graag introduceert de Lustrum commissie jullie aan de volgende spreker op het Lustrum evenement, Johan Vollenbroek.

Johan Vollenbroek (1949) is een Nederlands chemicus. Hij is voorzitter van MOB (Mobilisation for the Environment), een ngo die zich inzet voor de verbetering van de milieukwaliteit. Hij treedt op als vertegenwoordiger van bewoners- en milieuorganisaties bij het juridisch toetsen van milieuvergunningen en aanvechten van overtredingen van milieuregels door overheid en bedrijven. Vollenbroek kreeg in 2018 landelijke bekendheid toen hij met succes het Programma Aanpak Stikstof aanvocht. Daarnaast heeft Vollenbroek ook een commercieel milieuadviesbureau. 

Op zijn 15e ging hij uit huis en werkte enige tijd bij Honig waardoor hij zich expert noemt op gebied van soep en deegwaren. Hij studeerde na zijn HTS-opleiding procestechnologie nog bedrijfseconomie en scheikunde. Ook volgde hij een postacademische opleiding milieurecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte tijdens zijn HTS-studie als analist, en later na zijn opleidingen aan de TU en de Radboud Universiteit als milieuadviseur voor Royal Haskoning. In de jaren 1990 richtte hij milieuadviesbureau MOB (Mobilisation for the environment) op dat landen die tot de Europese Unie willen toetreden advies gaf over milieuwetgeving. Ook adviseerde hij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

In Nederland richt hij zich op bezwaarprocedures en processen tegen bedrijven die in zijn optiek niet aan milieurichtlijnen voldoen, en tegen milieuvergunningen die volgens hem ten onrechte verleend zijn. Hij heeft hierbij regelmatig succes. Vollenbroek treedt vaak op namens lokale en landelijke bewoners- en milieuorganisaties en wordt ook door de Stichting Natuur en Milieu ingeschakeld als deskundige.

Hij werd landelijk bekend toen hij samen met Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel bezwaar aantekende tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Nederlandse overheid. Uitspraken van het Europese Hof op 7 november 2018 en de Raad van State op 29 mei 2019 stelden het PAS buiten werking, omdat het niet voldeed aan de Europese wetgeving (Habitatrichtlijn) noch aan de Wet natuurbescherming. De beperkingen die deze uitspraak oplegde aan de bouwsector en de landbouw leidden tot de stikstofcrisis en tot protesten van boeren en bouwers.

 

Meld je nu aan via de event pagina van het Lustrum!!

https://www.bekader.nl/events/lustrum-congress

Comments

Log in to read and post comments